Support

Vad väger trycksaken?

Vad väger trycksaken?

 

YTVIKT (g) Format  ANTAL SIDOR
2 4 8 12 16 24 32
80 g A5 3 5 10 15 20 30 40
A4 5 10 20 30 40 60 80
A3 10 20 40 60 80 120 160
90 g A5 3 6 11 17 22 34 45
A4 6 11 22 34 45 67 90
A3 11 22 45 67 90 135 180
100 g A5 3 6 12 19 25 37 50
A4 6 12 25 37 50 75 100
A3 12 25 50 75 100 150 200
115 g A5 4 7 14 21 29 43 57
A4 7 14 29 43 57 86 115
A3 14 29 57 86 115 172 230
130 g A5 4 8 16 24 32 48 65
A4 8 16 32 49 65 97 130
A3 16 32 65 97 130 195 259
150 g A5 5 9 19 28 37 56 75
A4 9 19 37 56 75 112 150
A3 19 37 75 112 150 225 299

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du behöver hjälp med PDF-inställningar, ICC-profiler, mallar eller något annat som rör din produktion

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-185014
E-post: anette@litografen.se

Tobbe Zacho
Prepress
Tel: 044-856 64
E-post: tobbe@litografen.se

Elvira Olsson
Prepress
Tel: 044-856 63
E-post: elvira@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig