Support

Formatguide - standardformat

I nedanstående tabell visas de vanligaste svenska standardformaten enligt
SIS 014711 varav samtliga utgår från A-serien.

För trycksaker är A-serien den helt dominerande men G-serien är också vanlig. E-, B- och C- används mest för kuvert och påsar.

  FORMATSERIE (bredd mm x höjd mm)
 NR A E C G B
0 841x1189 879x1241 917x1297 958x1354 1000x1414
1 594x841 620x879 648x917 677x958 707x1000
2 420x594 440x620 458x648 479x677 500x707
3 297x420 310x440 324x458 338x479 353x500
4 210x297 220x310 229x324 239x338 250x353
5 148x210 155x220 162x229 169x239 176x250
6 105x148 110x155 114x162 119x169 125x176

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du behöver hjälp med PDF-inställningar, ICC-profiler, mallar eller något annat som rör din produktion

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-185014
E-post: anette@litografen.se

Tobbe Zacho
Prepress
Tel: 044-856 64
E-post: tobbe@litografen.se

Elvira Olsson
Prepress
Tel: 044-856 63
E-post: elvira@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig