Support

ALG 10

ALG 10 reglerar bl a vad leverantör och beställare skall prestera vid grafiska produktioner och vad som inträffar vid fel eller försening. I den senare delen knyter överenskommelsen nära an till köplagens motsvarande regler.

Villkoren i ALG 10 är, liksom köplagens motsvarande regler, utbytbara. Parterna kan i det enskilda köpeavtalet ändra och komplettera dem så som de önskar.

ALG 10 i pdf-format

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med din förfrågan.

Peter Karlsson, VD
Försäljning
Tel: 044-856 65
Mob: 0705-18 50 13
E-post: peter@litografen.se

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-18 50 14
E-post: anette@litografen.se

Mats Svensson, Produktion
Försäljning
Tel: 044-856 75
E-post: mats@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig