Miljö

Om Svanen

Vår produktion är Svanencertifierad. Vi har därigenom visat att vi uppfyller en rad miljökrav, som innebär att vår produktion tillhör de minst miljöbelastande.

Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och de kemikalier som vi använder. Vi har ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer om svanen här

 

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med din förfrågan.

Peter Karlsson, VD
Försäljning
Tel: 044-856 65
Mob: 0705-18 50 13
E-post: peter@litografen.se

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-18 50 14
E-post: anette@litografen.se

Mats Svensson, Produktion
Försäljning
Tel: 044-856 75
E-post: mats@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig