Miljö

Litografens miljöpolicy

Litografen är en modern kommunikationspartner som arbetar med olika lösningar och trycktekniker. I vår strävan att ständigt bli bättre skall vi:

    -    Följa lagar och andra krav 
    -    Samarbeta med leverantörer som har ett aktivt miljöarbete 
    -    Erbjuda våra kunder miljöanpassade lösningar som uppfyller högt 
         ställda kvalitetskrav 
    -    Kontinuerligt förebygga och minska vår miljöpåverkan från
         användning och hantering av kemikalier, avfall och energi.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med din förfrågan.

Peter Karlsson, VD
Försäljning
Tel: 044-856 65
Mob: 0705-18 50 13
E-post: peter@litografen.se

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-18 50 14
E-post: anette@litografen.se

Mats Svensson, Produktion
Försäljning
Tel: 044-856 75
E-post: mats@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig