Miljö

Bra Miljöval

Vi nöjer oss inte med miljöcertifieringar eller en policy som beskriver vad vi står för när det handlar om miljön. För oss handlar miljöarbetet om att aktivt förebygga och minska vår miljöpåverkan – hela tiden.

Genom att vi nu åter aktivt har valt el märkt med “Bra Miljöval” har vi på ett enkelt sätt gjort en stor insats för miljön.

Varför har vi valt el märkt med Bra Miljöval?
  • Vi får el baserad på sol-, vind-, och vattenkraft samt biobränslen.
  • Vi stödjer inte kärnkraft, kolkraft eller naturgas.
  • Våra utsläpp av växthusgaser från el blir låga.
  • Vi ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter.
  • Vi bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Här kan du som är intresserad av att också göra ett Bra Miljöval läsa mer om hur du går tillväga:

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el/kriterier/

Bra miljöval

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med din förfrågan.

Peter Karlsson, VD
Försäljning
Tel: 044-856 65
Mob: 0705-18 50 13
E-post: peter@litografen.se

Anette Kulas, Miljö/Prepress
Försäljning
Tel: 044-856 66
Mob: 0705-18 50 14
E-post: anette@litografen.se

Mats Svensson, Produktion
Försäljning
Tel: 044-856 75
E-post: mats@litografen.se

Kontakta mig

Kontakta mig